Estate Planning

Wie ziet er toe op uw vermogen? En dan met name op de overheveling van vermogen? Notariskantoor Pot & Koekoek ondersteunt u daarbij. We werken punctueel, transparant en integer.

Wat is estate planning

Estate planning houdt in het regelen van de overgang van uw vermogen naar degenen bij wie u wilt dat uw vermogen uiteindelijk terechtkomt. Het doel is, dat uw vermogen op de juiste wijze bij hen terechtkomt, zonder dat de verkrijgers te veel belasting betalen. We inventariseren uw vermogen. Is er ook vermogen in het buitenland, bijvoorbeeld een tweede huis? Is er een (familie)bedrijf? Bij wie moet uw vermogen terechtkomen? Wat zijn uw wensen? Op basis daarvan bekijken we hoe we die wensen kunnen vormgeven. Bijvoorbeeld in huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontracten, testamenten, schenkingsakten of met behulp van overlijdensverzekeringen. En natuurlijk kijken we naar de fiscale consequenties in binnen- en buitenland en hoe we die ‘leuker kunnen maken’.
 

Belangrijke vragen bij estate planning

Belangrijke vragen zijn:
  • Naar wie moet het vermogen: naar de kinderen en achterkleinkinderen, naar andere familieleden of bekenden of naar goede doelen? En hoe zorgt u dat ook uw partner verzorgd achterblijft?
  • Mag een deel van het vermogen al tijdens leven naar bijvoorbeeld de kinderen gaan? En, zo ja, hoe kan dat worden geregeld zonder dat er onnodig belasting wordt betaald (bijvoorbeeld via schenkingen)?
  • Hoe gaat uw onderneming over, en naar wie? 

Onze werkwijze

We verdiepen ons in uw samenlevingsvorm (huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontract), testamenten, schenkingen, overlijdensrisicoverzekeringen en eventuele buitenlands bezit. We kijken naar inkomen en vermogen, nemen uw wensen door en bekijken de fiscale consequenties van deze wensen. Op basis van deze informatie adviseren we u over de overgang van uw vermogen.
 

Opstellen en wijzigingen van (notariële) akten

Tot slot zorgen we voor het opstellen en/of wijzigen van de benodigde (notariële) akten, zoals huwelijkse-/partnerschapsvoorwaarden en samenlevingscontracten, testamenten en schenkingsakten.
 

Gecertifieerd EPN estate planner

De notaris is tevens gecertificeerd EPN estate planner. Dit houdt in dat de notaris is aangesloten bij EPN, de vereniging van notarissen en kandidaat-notarissen die als estate planners zijn gespecialiseerd in de planning van vermogen. Meer informatie: www.epn-notaris.nl
 

Uw vermogen onder controle?

Notariskantoor Pot & Koekoek geeft deskundig advies over vermogensbehoud en vermogensoverdracht.
Bel ons op: 0341 56 44 14 of mail ons: info@hetnotariskantoor.com